Blog

Blog

Rozwód w praktyce
1. Żądanie rozwodu bez orzekania o winie; 2. Żądanie rozwodu z ustaleniem winy; Należy pamiętać, że stanowisko procesowe co do winy może ulec zmianie nawet na etapie postępowania apelacyjnego. Wyrok
PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW
Podział majątku jest możliwy po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej np. po uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód, po zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej. Zatem możliwy byłby podział majątku nawet jeżeli sąd