Prawo dot. nieruchomości

Prawo nieruchomościowe w Polsce jest bardzo skomplikowane, co ma znaczenie zwłaszcza dla przedsiębiorców, zajmujących się inwestycjami. Aby lepiej zrozumieć zawiłości przepisów i wyjść z każdego wyzwania obronną ręką, warto skorzystać z oferty profesjonalnej kancelarii. Mamy bogate doświadczenie oraz szeroki zasób wiedzy dotyczącej prawa nieruchomości. W efekcie jesteśmy w stanie podjąć się nawet trudnych spraw i doprowadzić je do końca z korzyścią dla Klienta. Proponujemy nowatorskie i proste rozwiązania prawne, niczego nie pozostawiamy przypadkowi i wsłuchujemy się w potrzeby Klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Adwokat nieruchomości – jakie przepisy regulują kwestie związane z nieruchomościami?

Porady prawne dotyczące nieruchomości, często są też niezbędne ze względu na fakt, że przepisy regulujące kwestie nieruchomości, znajdują się w wielu różnych aktach prawnych. Wśród tych najważniejszych źródeł mówiących o nieruchomościach w naszym kraju, wymienić można akty, takie jak:
 • Kodeks cywilny;
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece;
 • Ustawa Prawo Budowlane;
 • Ustawa o własności lokali;
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami;
 • Ustawa Prawo Spółdzielcze;
 • Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego.
Z uwagi na mnogość przepisów, podmioty komercyjnie zajmujące się obrotem nieruchomościami, powinny rozważyć podjęcie współpracy z kancelarią, by uzyskać pomoc prawną obejmującą obszar ich działania.

Prawnik od nieruchomości – zakres usług

Kancelaria swoją ofertą obejmuje tematykę, taką jak:
 • Podział majątku wspólnego małżonków – dzięki nam, konkretne elementy majątkowe zostaną własnością wyłącznie jednego małżonka. Podział majątku może nastąpić przed rozwodem, w jego trakcie oraz już po nim.
 • Dział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość – dział spadku ma na celu rozdysponowanie rzeczy i praw wchodzących w skład spadku do majątku poszczególnych spadkobierców. Przedmiot działu stanowią wyłącznie aktywa spadkowe, czyli ogół dodatnich składników majątku. Przedmiotem działu nie są zatem długi spadkowe.
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości – może być dokonane na jeden z trzech sposobów. Zniesienie współwłasności: poprzez przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych; poprzez podział rzeczy wspólnej; poprzez sprzedaż rzeczy i podział uzyskanych w ten sposób środków.
 • Zasiedzenia – sposób nabycia określonej własności powiązany z upływem czasu.
 • Ustanowienie służebności drogowej – sytuacja ta ma miejsce, gdy nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Można wówczas zażądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej.
 • Rozgraniczenie nieruchomości – mowa tu o postępowaniu mającym na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się one sporne i nie da się stwierdzić stanu prawnego.
 • Analiza umowy deweloperskiej – pomagamy Klientom w zrozumieniu rozbudowanych i skomplikowanych zapisów, występujących w aktach notarialnych sporządzanych w ramach umowy z deweloperem.
 • Analiza umowy nabycia nieruchomości – zdajemy sobie sprawę z tego, że umowy dotyczące zmiany statusu prawnego nieruchomości, zawierają wiele niezrozumiałych pojęć i sformułowań. Nasz adwokat od nieruchomości sprawi, że wszystko stanie się jasne.

Adwokat od nieruchomości – cykl życia nieruchomości

Usługi, które świadczymy, obejmują porady dotyczące wszystkich okresów funkcjonowania nieruchomości. Cykl życia nieruchomości wygląda następująco:
 1. Nabycie nieruchomości
 2. Finansowanie
 3. Proces budowlany
 4. Komercjalizacja
 5. Zarządzanie
 6. Sprzedaż nieruchomości

Adwokat do spraw nieruchomości – zasięg działania

Nasza kancelaria świadczy porady prawne w sprawie nieruchomości, na obszarze obejmującym miejscowości, takie jak:
 • Warszawa;
 • Grodzisk Mazowiecki;
 • Milanówek;
 • Podkowa Leśna;
 • Brwinów;
 • Pruszków;
 • Żyrardów;
 • Płock.

Kancelaria prawna nieruchomości – dlaczego warto?

Doradztwo prawne nieruchomości bardzo często okazuje się niezbędne w wielu dziedzinach powiązanych z nieruchomościami. Wynika to głównie z faktu, że tego typu obiekty w polskim porządku prawnym cieszą się specjalną rangą i pozycją. Gdyby porównać procedurę obrotu nieruchomościami i analogiczny proces dotyczący ruchomości, szybko okazałoby się, że jeśli chodzi o nieruchomości, sprawa jest bardziej skomplikowana, doniosła i w pewnym sensie nadrzędna. Idealnym przykładem tego stanu rzeczy jest konieczność zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, by zgodnie z literą prawa nabyć lub zbyć nieruchomość. Porady prawne dotyczące nieruchomości i kontakty z prawnikiem są jednak nie tylko wymogiem formalnym, ale też doskonałym narzędziem do tego, by zapewnić sobie spokój ducha i odpowiednio zabezpieczyć swoje mienie.