Rozwód w praktyce

1. Żądanie rozwodu bez orzekania o winie;
2. Żądanie rozwodu z ustaleniem winy;

Należy pamiętać, że stanowisko procesowe co do winy może ulec zmianie nawet na etapie postępowania apelacyjnego.

Wyrok rozwodowy zawiera:
1. Orzeczenie rozwodu (z winą lub bez);
2. Rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej;
3. Rozstrzygnięcie w przedmiocie miejsca pobytu małoletniego dziecka stron;
4. Zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka stron;
5. Możliwość określenia kontaktów z małoletnim dzieckiem stron;
6. Rozstrzygnięcie w przedmiocie prawa do korzystania ze wspólnego lokalu mieszkalnego (o ile strony zamieszkują ze sobą).
7. Rozstrzygnięcie w przedmiocie zwrotu kosztów procesu.

W toku postępowania o rozwód nie może toczyć się odrębna sprawa o alimenty czy kontakty.
Postępowanie takie podlega zawieszeniu.

W toku sprawy o rozwód można złożyć wniosek o wydanie zabezpieczenia np. w przedmiocie ustalenia kontaktów z małoletnim dzieckiem, bądź w przedmiocie alimentów. Zabezpieczenie ma charakter tymczasowy tj. tylko do czasu uprawomocnienia się wyroku, bądź do czasu uchylenie lub zmiany takiego zabezpieczenia. Od postawienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia przysługuje zażalenie.

Aktualnie mediacja nie jest obowiązkowa.

Czy adwokat jest potrzebny do sprawy o rozwód? Nie ma oczywiście przymusu adwokackiego, jednak wiadomo, iż lepiej powierzyć sprawę doświadczonemu prawnikowi, niż uczyć się samemu na swoich błędach, które dużo kosztują.

Właściwość sądu – ostanie wspólne miejsce zamieszkania stron, jeżeli choć jeden z małżonków nadal w nim przebywa.